keskiviikko 9. tammikuuta 2019

Mediatiedote 8.1.2019: Digiohjaajaksi verkossa – Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi kaikille avointa digiohjauksen kurssia

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) pilotoi keväällä 2019 suomenkielistä digiohjauksen peruskurssia, joka toteutetaan kokonaan verkossa. Digiohjaaja cMOOC (Massive Open Online Course) -kurssi on avoin kaikille, mutta se soveltuu erityisesti tieto-, neuvonta-, ja ohjausalalla eri koulutusasteilla tai organisaatioissa toimiville tai alaa opiskeleville. Ilmoittautuminen maalis-toukokuussa pidettävälle ilmaiselle kurssille on parhaillaan käynnissä.
Digiohjaaja cMOOCin (3 op) tavoitteena on tehdä tunnetuksi digiohjauksen toimintatapoja, prosesseja ja käyttötilanteita. Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa mm. verkossa tapahtuvaan ohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon keinoja ja eettisiä pelisääntöjä sekä ymmärtää digiohjaukseen liittyviä tietoturva- ja tietosuojakysymyksiä.
MOOC-toteutuksessa vastuu oppimisesta on ensisijaisesti osallistujalla ja kurssin ohjaajat toimivat oppimisen mahdollistajina. MOOCille ei ole lähtötasovaatimuksia ja opiskelu perustuu alussa laadittaviin henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Kurssin työtavat tukevat niin yksilöllistä kuin yhteisöllistä tiedonrakentelua. Kurssi toteutuu kokonaan verkossa ja mahdollistaa myös yksilöllisen etenemisaikataulun. cMOOCin aikana osallistujat pääsevät eri tavoin harjoittelemaan verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta.
Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi vuosina 2018–2020 toteutettavaa Digiohjausta kaikille! -ESR-hanketta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation avulla löytää aidosti uudenlaisia, innovatiivisia keinoja ohjata ja tukea opiskelua sekä urasuunnittelua. Hanke toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun sekä Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä. Mukana yhteistyöverkostossa ovat myös Oulun lukioverkosto, valtakunnallinen Erilaisten oppijoiden liitto ry sekä osaamiskeskus Koordinaatti. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.
Lisätietoja
Hanna Ylönen, kehityspäällikkö, ohjauksen asiantuntija, Oulun ammattikorkeakoulu
hanna.ylonen@oamk.fi, 050 430 9238 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti