torstai 16. elokuuta 2018

Erilaisten oppijoiden ohjauksen suunnittelu käyntiin


Digiohjausta kaikille -hankkeessa otetaan nimenmukaisesti kaikenlaiset oppijat huomioon. Yksi tärkeä huomioitava alue onkin erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden joukko, johon kuuluvat niin lukihäiriöstä kuin muista oppimisen vaikeuksista kärsivät opiskelijat. Erilaisia oppijoita on joidenkin arvioiden mukaan jopa 20% väestöstä, joten ihan pienestä joukosta ei ole kyse. Hankkeessa erilaisten oppijoiden ohjauksen kehittämisestä vastaavat OAMK:in opinto-ohjaaja Heli Huttunen sekä Oulun yliopiston opintopsykologi Pia Partanen. Kumpikin on huomannut omassa työssään, että apua ja ratkaisuja oppimisen haasteisiin haetaan enenevissä määrin, joten ohjauksen kehittämiselle on tarvetta. 

Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 14.8. OAMK:illa ja hanke saatiin käyntiin kesäloman jälkeisissä pirteissä tunnelmissa. Palaverissa keskusteltiin suunnittelutyön etenemisestä, kahden organisaation toimintatapojen yhteensovittamisesta sekä hankkeen resursseista. Erilaisten oppijoiden pienryhmätyöskentely on tarkoitus aloittaa keväällä 2019, joten syksy tulee olemaan tehokasta suunnittelua ja valmistelua.

Pia Partanen kertoo lähtevänsä testaamaan uusia väyliä ja välineitä opiskelijoiden ohjaamiseen ja opintojen sujuvoittamiseen suurella mielenkiinnolla. ”Toivon, että löydämme tähän tarkoitukseen sopivia digitaalisia sovelluksia ja siten vaihtoehtoisia suoritus- ja toimintatapoja ryhmille ja yksittäisille opiskelijoille. Tulevaisuuden visioni on, että ohjausta toteutetaan nykyistä monikanavaisemmin ja että erilaisten kanavien käyttöönotto tapahtuu joustavasti ja opiskelijalähtöisesti.”

Heli Huttunen on vastaavasti innostuneena ja avoimin mielin mukana hankkeessa. Hän kuvaa tavoitteekseen saada digitaalisista sovelluksista enemmän tietoa, osaamista ja hyötyä ja tätä kautta lisäarvoa ohjaukseen. "Ajattelen myös, ettö kaikki opiskelijat ja henkilökunta hyötyvät uudenlaisesta digitaalisten apuvälineiden käytöstä ja tietoa ja käyttökokemuksia näistä ei todellakaan ole vielä paljoa".

Hankkeessa yhteistyötahona on myös Erilaisten oppijoiden liitto, joka tuo arvokasta ajankohtaista tietoa uusista digitaalisista apuvälineistä ja niiden toimivuudesta erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden apuna. Seuraavana työjärjestyksessä onkin yhteinen tapaaminen kolmen organisaation voimin ja projektin jatkosuunnittelu. Huttunen uskoo yhteistyön kantavan hedelmää: "uskon, että saamme hankkeen aikana kehitettyä ohjaustamme yhä enemmän opiskelijalähtöiseksi ja pystymme paremmin auttamaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien kanssa taistelevia opiskelijoita opinnoissaan eteenpäin."


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti