maanantai 11. kesäkuuta 2018

Tuudo ohjauksessa -työpaja


Hankkeen ensimmäinen Oamkin ja Oulun yliopiston yhteinen, myös muille kuin hanketyöntekijöille suunnattu, työpaja järjestettiin keskiviikkona 6.6.2018. Tilaisuus oli avoin molempien korkeakoulujen henkilöstöille ja opiskelijakuntien edustajille.

Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua Tuudo-mobiilisovellukseen ja sen mahdollisuuksiin ohjaus-/tieto- ja neuvontatyössä. Tuudo on opiskelijalle ilmainen sovellus, josta opiskelija pääsee näkemään mm. opintojaksoilmoittautumiset, ajantasaisen lukujärjestyksen, omat suoritukset ja lounaslistat. Oulun yliopistolla palvelu on otettu käyttöön Aapo –mobiilisovellus nimellä jo syksyllä 2015. Oamkissa palvelun käyttöönotto ajoittui syksyyn 2017.

Saimme kuulla Oulun yliopiston opiskelijoiden Aino Maaningan (kuvassa vas.) ja Heini Määtän (oik.) kokemuksia Tuudon käytöstä. Opiskelijat kertoivat käyttävänsä Tuudoa päivittäin. Mahdollisista tuntien peruuntumisista ja tulleista kurssisuorituksista opiskelijat saavat Tuudon kautta heti notifikaation, joten ne eivät jää huomaamatta. Tuudosta on myös helppo katsoa oma opintopistekertymä vuositasolla sekä tehdä opintojakso- ja tentti-ilmoittautumiset. Opiskelijat kokivat Tuudon erityisen helpottavana ratkaisuna varsinkin opintojen alussa, koska se kokoaa yhteen erilaiset tietojärjestelmät.
Opiskelija voi helposti ladata Tuudon omaan puhelimeensa sovelluskaupasta. Työpajaan osallistuvina olimme Tuudon jo puhelimiimme ladanneet ja aika moni osallistujista oli siihen myös aikaisemmin tutustunut. Pienryhmissä testasimme Tuudon ominaisuuksia ja esitimme kehittämisideoita.

Ideoiden toteutusmahdollisuuksista saimme heti palautteen, koska työpajaan osallistuivat myös Tuudon edustajat Harri Koskimäki ja Sanna Räsänen (kuvassa). Erityisen mielenkiintoinen ominaisuus ohjauksen ja neuvonnan näkökulmasta on Tuudossa parhaillaan testikäytössä oleva Tuutorointi –ominaisuus. Tuutorointi –ominaisuuden kautta voidaan helposti luoda Tuudoon ryhmiä, jolloin myös ryhmän jäsenten välinen viestintä ja tiedotus voidaan hoitaa Tuudossa. Tuutorointi –ominaisuus mahdollistaa myös opiskelijoiden omat opintoihin liittyvät ryhmät.

Tuudon kehittämisideoita virisi runsaasti. Näkökulmat monipuolistuivat, kun mukana oli sekä Oamkin että Oulun yliopiston edustajia. Vertailemalla havaittiin myös, että Oamkissa on vielä käyttöönottamatta muutamia sellaisia Tuudon ominaisuuksia, jotka yliopistossa ovat jo osa arkea (mm. notifikaatiot tuntien peruuntumisista ja suorituksista sekä ilmoittautumiset). Kaiken kaikkiaan kehittämistarpeita havaittiin olevan molemmilla korkeakouluilla. Työpaja oli hyvä aloitus korkeakoulujen ja Tuudon väliselle yhteistyölle; kehitystyötä on syytä jatkaa pitäen mielessä tuleva yhteiskampus.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti