perjantai 2. maaliskuuta 2018

Avainmentorit koolla: ohjausta, digiä ja digiohjausta kaikille!

Digiohjausta kaikille! –hankkeen avainmentorit sekä yliopistolta että ammattikorkeakoululta kokoontuivat 1.3.2018 suunnittelemaan yhdessä hanketyöryhmän kanssa Työpaketti 1:n digiohjauksen sekä verkossa tapahtuvan ryhmäytymisen kehittämisen työpajoja ja koulutuksia. Aamupäivän aluksi tutustuimme toisiimme ja kerroimme, millaisia odotuksia meillä itse kullakin on hankkeen toiminnasta ja millaista osaamista tai kokemusta juuri minä voisin tuoda tälle yhteishankkeelle.

Innostuksen puutteesta ei tätä porukkaa ainakaan voi moittia: odotukset olivat kaikilla korkealla ja yhteistyötä odotettiin innolla. Paljon kokemusta ja osaamista mahtuu tähän hanketiimiin; osa koki olevansa enemmän ”digi”, toiset enemmän ”ohjaus”; totesimme, että näistä aineksista syntyy hyvä digiohjaus!

Aamupäivän aikana suunnittelimme erityisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston ohjaustoimijoille syksyllä 2018 ja keväällä 2019 tarjottavia yhteisiä oppimis- ja kehittämistyöpajoja. Keskeisiä esiin nousevia teemoja olivat mm. digiohjaus opettajatuutorin ja omaopettajan työssä, vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa, chat-, pikaviesti- ja service desk –ratkaisut ohjauksessa ja neuvonnassa sekä tietoturva- ja tietosuoja digiohjauksessa. Lukuvuoden 2018-2019 työpajat aikataulutetaan nyt lähiviikkojen aikana ja tiedotamme niistä aktiivisesti korkeakoulumme ohjaustoimijoita.

Verkossa tapahtuvan ryhmäytymisen kehittämiseen suunnittelimme erityisesti asian parhaiden kokemusasiantuntijoiden eli opiskelijoiden aktiivista mukaan ottoa. Pelillisyyden innovatiivinen huomioiminen ryhmäytymisessä nousi myös esille. Ryhmäytymisen verkkotyökaluja pilotoidaan muutamilla alkavilla opiskelijaryhmillä hankkeen aikana ja näistä kokemuksista koostetaan materiaalia sekä ohjaushenkilökunnan että vertaisohjaajien käyttöön.

Suunnittelutyökaluina käytimme pienryhmissä mm. Padlet- ja Flinga -sovelluksia.
Kaikille avoimina koulutuksina hankkeessa järjestetään digiohjauksen webinaarisarja sekä kolmen MOOCin kokonaisuus, joista ensimmäinen, Digiohjaaja MOOC on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 alussa. Hankkeen kaikille avoimista tilaisuuksista tiedotamme mm. uutiskirjeen kautta, joten jos haluat pysyä ajan tasalla tarjonnastamme niin tilaathan uutiskirjeen sähköpostiisi täältä: http://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/digiohjausta-kaikille/yhteystiedot/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti