maanantai 8. huhtikuuta 2019

Verkkopohjaisen ryhmäytymisen yhteinen ideointi-iltaMarraskuussa 2018 tapasimme Oulun yliopiston ylioppilaskunnan OYY:n ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestön OSAKOn edustajia Linnanmaalla Telluksen tiloissa. Tavoitteenamme oli keskustella opiskelijajärjestöjen kanssa yhdessä järjestettävästä opiskelijalähtöisestä tapahtumasta, jossa kahden korkeakoulun voimin ideoitaisiin verkkopohjaisia ryhmäyttämisen tapoja opiskelijoiden ohjaukseen ja vertaistuutorointiin.
 

Digiohjausta kaikille! -ESR-hankkeessa (2018-2020) on tavoitteena jalkauttaa verkko-ohjauksen hyviä käytänteitä ja kehittää niitä edelleen. Hankkeessa on koulutetaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilökuntaa digiohjaukseen lukuvuonna 2018-2020. Yhtenä tavoitteena on parantaa digiohjauksen myötä opiskelijoiden opinto-ohjauksen saatavuutta, tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja kehittää digiohjausta yhteistyössä eri oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.

Oamkin kaksi iso kampusta; Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kampus, muuttavat Oulun yliopiston kanssa samalle kampukselle Linnanmaalle vuonna 2020, joten yhteinen tapahtuma oli omiaan yhteistyötä avaava myös tässä merkityksessä. Yhteisellä kampuksella toteutettaisiin myös uusia yhdessä mietittyjä toimintatapoja. Marraskuun ensimmäinen opiskelijajärjestöjen tapaamisemme sai aikaan positiivisen alun yhteistyölle. Opiskelijajärjestöt perustivat samalla myös Slack -pikaviestintäsovellukseen yhteisen kanavan asiasta viestittämistä varten. Ajatus yhteisestä digiohjauksen ja tarkemmin verkkopohjaisen ryhmäyttämisen ideointia käsittelevästä tapahtumasta jäi opiskelijajärjestöille muhimaan, ja helmikuun alussa tapasimme järjestöt uudelleen.

Toimijat olivat vuoden vaihteen jälkeen osin muuttuneet, mutta viesti oli sovitusti kuljetettu uusille toimijoille. Sovimme, että laajennamme tapahtuman aihetta koskemaan opiskelijatuutorointia yleisemmin; käsittelemään samalla myös vertaisohjaajatoiminnan tämän hetkisiä haasteita. Pienryhmäohjaajien ja opiskelijatuutoreiden rekrytointi on joillakin koulutusaloilla hankalaa. Hakijoita ei ole riittävästi. Vertaistuutoroinnin jonkinlainen profiilin nosto korostamalla sen merkitystä yleisesti opintojen ohjauksen kokonaisuudessa voisi tuoda parannusta ongelmaan.

Mitä tapahtui ideointitapahtumassa?
Ylioppilaskunnan ja OSAKOn yhteinen tapahtuma järjestettiin Linnanmaalla Telluksen Stagella torstai-iltana 21.3.2019. Haalarikansaa tuli paikalle kiitettävästi. Tilaisuuden avasi OYY:n hallituksen jäsen Nuuti Vasari. Esittelimme Digiohjausta kaikille! -hanketta ja erityisesti kokeiluja verkossa ryhmäyttämisen tavoista. Hankkeessa on kokeiltu esimerkiksi ennen opintojen alkua tapahtuvaa uusien opiskelijoiden verkossa ryhmäyttämistä Oamkissa Tuudolla ja Moodlerooms Collaboratella  ja Oulun yliopistossa Facebook- ja WhatsApp-ryhmissä.

Ideointityöskentelyssä opiskelijat jakaantuivat sekaryhmiin keskustelemaan valituista teemoista, jotka jaettiin Padletillä:
- Mitä digitaalisia apuvälineitä ohjauksessa voisi käyttää?
- Miten tuutoreiksi hakevien määrää voisi kasvattaa?
- Millä eri tavoin fukseja voisi ryhmäyttää?
- Miten fukseja voisi sitouttaa opiskeluun ja opiskeluyhteisöön?

Ryhmissä tultiin tutuiksi toisten kanssa ja sekaryhmissä keskustelu toi ajatustenvaihtoa eri toimijoiden välillä, joka jo itsessään on arvokasta ja kehittää opiskelijatuutorointia ja fuksitoimintaa paremmaksi.Opiskelijat kokivat Facebook-, WhatsApp- ja Tuudon Chat/Plaza (ent. Tuutorointi) toiminnot hyviksi tiedottamisessa. On hyvä, että on useita tiedotuskanavia, niin info saadaan menemään hyvin perille. Myös niitä opiskelijoita, jotka muuten voivat jäädä yhteisen toiminnan ulkopuolelle, voidaan entistä paremmin saavuttaa verkkopohjaisella viestinnällä. Varsinaista sosiaalista ryhmäytymistä tapahtuu opiskelijoiden mukaan parhaiten kuitenkin face-to-face -tapaamisissa, mutta verkossa voi vallan hyvin pohjustaa ja luoda hyvää maaperää varsinaisille tapaamisille. On rauhoittavaa, kun tietää, mitä opintojen aloitusviikoilla tapahtuu, missä infoja ja tapaamisia järjestetään ja keitä muita on tulossa aloittamaan opintoja samassa paikassa.

Opiskelijoiden kommenteissa tuli esille myös huomio, että käytettävän digivälineen tulee olla helppokäyttöinen ja luotettava. Esimerkiksi mikäli sovellus kaatuu koko ajan, sitä ei haluta käyttää. Ryhmäytymistä verkkopohjaisesti voisi myös enemmän opettaa ja harjoitella. Esimerkiksi tässä OYY:n ja OSAKOn yhteisessä tapahtumassa ryhmät kirjoittivat aktiivisesti ajatuksia yhteisesti jaetulle Padletille.

Padlet -kommentti:

OYY:n hallituksen jäsen Nuuti Vasari ja OSAKOn hallituksen jäsen ja tuutoritiimivastaava
Anttijussi Ripaoja totesivat tapahtuman jälkeen, että tapahtuma oli onnistunut ja hedelmällinen. Tämän pohjalta on hyvä jatkojalostaa OYY:n, OSAKO:n, Oulun yliopiston sekä Oamkin yhteistyötä uusien opiskelijoiden ohjaamisessa ja verkkopohjaisessa ryhmäyttämisessä.


Mukana olleet kolmisenkymmentä opiskelijaa ovat avaintoimijoita, joiden kautta tietoa viedään seuraavissa tuutorkoulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa eteenpäin. Tilaisuudessa tuotettu Padlet -muistiinpanotaulu toimii hyvänä ideakokoelmana pienryhmäohjaajille, tuutoreille ja heidän kouluttajilleen. Kerätyssä palautteessa todettiin mm.
“Oli mukavaa jakaa kokemuksia ja kuulla samankaltaisia ajatuksia eri digivälineiden kanssa säätämisestä. Oli myös kiinnostavaa kuulla erilaisista kokeiluista esim. Tuudon käyttöä koskien.”
“Mielestäni ko. tapahtuma oli erittäin onnistunut aloitus yhteistyölle ja samankaltaista toimintaa tulisi ehdottomasti jatkaa”.

Myös hanketoimijoiden näkökulmasta opiskelijajärjestöjen yhteinen verkkopohjaisen ryhmäyttämisen ideointi-ilta oli onnistunut ja lämminhenkinen opiskelijatapahtuma. Lupauduimme olemaan hankkeen puolesta mukana ja käytettävissä, mikäli opiskelijajärjestöt innostuvat toteuttamaan vastaavan tapahtuman ensi syksynäkin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä!

Hanketoimijat Tiina Kemppainen ja Kati Mäenpää

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti