keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen verkossa - osallistava webinaariaamu

Hankkeen webinaarisarja käynnistyi  eilen (2.10.18) aiheella ”Ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen verkossa”. Asiantuntijana ja webinaarin vetäjänä oli lehtori, verkkopedagogi Päivi Timonen Humakista. Webinaari alkoi tunnin mittaisella kaikille asiasta kiinnostuneille avoimesti markkinoidulla osuudella. Tässä osuudessa käsiteltiin ja konkreettisesti kokeiltiin, yli 70 osallistujan linjoilla ollessa, erilaisia, reaaliaikaisesti ja yhteisöllisesti toteutettavia verkossa ryhmäyttämistä tukevia elementtejä. Webinaari toteutettiin Collaborate SAS -ympäristössä. Toivomuksena oli, että jokainen ilmoittautunut osallistuu webinaariin omalta koneelta ja käänteisen oppimisen periaatteella valmistautuu ennen webinaaria perehtymällä itsenäisesti Toimiva webinaari -julkaisuun


Verkossa ryhmäyttämistä ja ryhmäytymistä tukee osallistujien osallisuus ja se että osallistujien välistä aktiivista ja vastavuoroista vuorovaikutusta tapahtuu läpi verkko-ohjaustilanteen. Aktiivista osallisuutta voi tukea, kuten tässä tilaisuudessa tehtiin, esimerkiksi;  pitämällä chatin avoimena ja ottamalla siellä käytävän keskustelun osaksi ohjaustilannetta, antamalla mahdollisuuden pyytää ja käyttää puheenvuoroja (mikrofonioikeudet + viittaustyökalu), luomalla pieniä kyselyjä tai äänestyksiä pitkin tilaisuutta ja jakamalla osallistujia verkkopienryhmiin (breakoutrooms). Näissä pienryhmissä osallistujat keskustelevat annetun ohjeen ja aikarajan puitteissa keskenään. Ohjaaja voi joko vierailla tai olla vierailematta näissä verkkopienryhmissä tehtävän teon aikana. Pienryhmien työskentelyn tueksi on hyvä jakaa dokumenttilinkki, jonne käydyn keskustelun kooste kirjataan esimerkiksi yhteistä yhteenveto- tai palautekeskustelua varten. Keskustelujen koosteita voi kerätä esimerkiksi kuten nyt tehtiin, Padletin, Answergardenin, tlk.io ja Google Driven dokumenttien avulla. Pienryhmien työskentely on hyvä ohjeistaa niin, että ohjeet ovat luettavissa pienryhmien työskentelyn aikana.

Lyhyen ja tiiviissä tahdissa edenneen aamusession aikana ehdimme saada kokemusta ja pohjustusta myös verkossa ryhmäyttämisen pedagogisista näkökulmista. Lähtökohtaisesti ohjaustilanteen tarkoitus on tärkein määrittäjä sille, mitä välinettä kannattaa käyttää, mutta teknisesti erilaiset webinaarialustat määrittävät myös millaista ohjausta ja pedagogiikkaa ne mahdollistavat. Välineen valinta on hyvä miettiä aina siltä pohjalta, mikä kutakin tarkoitusta varten soveltuu parhaiten. Esimerkiksi miten joustavasti verkkoalusta muuntautuu ohjaustilanteen tarpeisiin kuten pienryhmiin jakoon, osallistumisen mahdollistaviin työvälineiden käyttöön, millaiset ovat tallennusmahdollisuudet ja miten tallenne on mahdollista jakaa (esim. MP4) sekä myös miten verkkoalustan työpöydän ulkoasu (layout) on muokattavissa tilanteeseen hyvin sopivaksi.

Yksi oleellinen kulmakivi niin verkkopedagogiikassa kuin verkko-ohjauksessa on suunnitelmallisuus ja myös siihen liittyen ajankäytön suunnittelu. On yllättävää huomata, kuinka verkossa aika tuntuu liitävän jopa nopeammin kuin f2f-tilanteissa. Pienryhmissä 10 minuuttia on todella lyhyt aika! Ja mikäli ryhmän jäsenet ovat toisilleen tuntemattomia, aikaa voi viedä myös keskustelun käynnistyminen ja yhteisen fokuksen ja työskentelytavan löytyminen. Mikäli aikaa on rajatusti tätä haastetta helpottaa se, että ohjaaja ohjeistaa työskentelyä ennalta ja työskentelyohjeet jaetaan kirjoitettuna saataville. Ryhmien toimintaa voi aktivoida myös tehokasta ryhmädynamiikkaa vahvistavilla toiminnallisilla metodeilla, kuten vaikkapa tässäkin webinaarissa kokeilemallamme, 6 hattua -roolitusmenetelmällä. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/09/Tartu-Toimeen-.pdf (sivu 16). (Alkuperäinen  kehittäjä Edward de Bono, Six thinking hats Masterthinker’s Handbook, 1985).

Avoimen webinaariosion jälkeen ohjelma jatkui hankkeen opettajatuutoreille (OAMK) kohdennetussa verkkoryhmäyttämisen osiossa. Pidimme ensin puolen tunnin tauon, jonka aikana oli ohjeistettu katsomaan video: ”Miten dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta?” https://www.youtube.com/watch?v=e5YO1UO7Hf4&feature=youtu.be

Jatkoimme dialogisuuden, digikyvykkyyden ja muiden verkkoryhmäyttämisen ja -ryhmäytymisen teemojen parissa vielä 2 tuntia. Päivi ohjasi ja näytti myös esimerkillään miten Collaboratessa konkarin lailla sulavasti vedetään multitaskaten opetusta, yhteisiä keskusteluja ja pien- sekä pariporinaryhmäkeskusteluja sekä Collaborate oppimisympäristökokeiluja.

Aamupäivä oli kaikkinensa todella antoisa ja opettavainen. Se antoi meille paljon uutta tietoa ja ideoita hyödynnettäväksi. Se tarjosi myös valtavan hienon kokemuksen reaaliaikaisesti toteutuvasta yhteisöllisestä ja osallistujamäärältään isosta webinaarista, joka yhdisti ja todella myös osallisti asiasta kiinnostuneita laajasti eri koulutusasteilta, maantieteellisesti joka ilmansuunnasta ja vieläpä mantereelta saaristosta osallistuviin asti. 

Helena Aarnio kiteyttää tuossa jaetussa videossa ohjauksen ja verkossa ryhmäytymisen ja ryhmäyttämisenkin kannalta sen olennaisen näin: ”Ihminen on olemassa silloin kun hän osallistuu.” Tästä on hyvä jatkaa osallistumista myös hankkeen seuraaviin webinaareihin ilmoittautumalla osoitteessa:  https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/digiohjausta-kaikille/koulutukset-ja-tapahtumat/webinaarit/

Digiohjausterveisin,
Kati MäenpääEi kommentteja:

Lähetä kommentti